Hide menu

Polopoly will be shut down December 15, 2023. Existing pages will have to be moved or will be removed at that date. Empolyees may read more at FAQ Polopoly Avveckling

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

MAI0050
Konstruktion av vetenskaplig programvara (aktivt deltagande i seminarium)/
Writing Scientific Software (active seminar participation)

Antal poäng: 4.5 hp

Kursledare: Lars Eldén

Kurslitteratur och kursinnehåll: So Oliveira, D Stewart, Writing scientific software, Cambridge University Press, 2006. Tidskriftsartiklar och bokkapitel.

Organisation: Numerical software, developing software, efficiency in time and memory, tools, design examples, (kapitelrubriker i kursboken), algorithms, and their object-oriented implementation.

Examination: Seminariepresentationer, programmeringsprojekt helst i anslutning till doktorandens forskning.

Förkunskapskrav: Antagningskraven för forskarutbildning vid LiTH.


Page manager: karin.johansson@liu.se
Last updated: 2022-11-15