Göm menyn

MAI0049
Deblurring images: Matrices, spectra and filtering

Antal poäng: 4.5 hp

Kursledare: Lars Eldén

Kurslitteratur: P C Hansen, J G Nagy, D P O’Leary, Deblurring Images,SIAM 2006.

Kursinnehåll: The image deblurring problem, manipulationg images in Matlab, the blurring function, structured matrix computations, SVD and spectral analysis, regularization by spectral filtering.

Organisation: Mini-kurs med föreläsningar och laborationer.

Examination: Laborationsuppgifter, projekt.

Förkunskapskrav: Doktorandkurser i numerisk lineär algebra.


Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-04-29