Göm menyn

MAI0046
Algoritmer för egenvärdesproblem/
Algorithms for eigenvailue problems

Poäng: 9 hp

Kursledare: Lars Eldén

Kurslitteratur: Matrix algorithms Volume 1: Eigensystem, SIAM 2001.

Kursinnehåll: Valda delar av boken G.W. Stewart.

Organisation: Föreläsningar, datorlaborationer, presentationer olika kursmoment (teori, algoritmer, programvara et c) av kursdeltagarna.

Examination: En skriftlig teoritenta, datorlaborationer.

Förkunskapskrav: Inledande forskarkurs i numerisk linear algebra, t ex baserad på (en stor del av) Golub, Van Loan, Matrix Computations.


Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-04-29