Hide menu

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

MAI0046
Algoritmer för egenvärdesproblem/
Algorithms for eigenvailue problems

Poäng: 9 hp

Kursledare: Lars Eldén

Kurslitteratur: Matrix algorithms Volume 1: Eigensystem, SIAM 2001.

Kursinnehåll: Valda delar av boken G.W. Stewart.

Organisation: Föreläsningar, datorlaborationer, presentationer olika kursmoment (teori, algoritmer, programvara et c) av kursdeltagarna.

Examination: En skriftlig teoritenta, datorlaborationer.

Förkunskapskrav: Inledande forskarkurs i numerisk linear algebra, t ex baserad på (en stor del av) Golub, Van Loan, Matrix Computations.


Page manager: karin.johansson@liu.se
Last updated: 2022-11-15