Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

MAI0045
Sannolikhetsteori/
Probability theory

Poäng: 12 hp

Kursledare: Torkel Erhardsson

Kurslitteratur: R. Durrett: Probability: theory and examples, 3rd ed, Duxbury press 2004.

Kursinnehåll: Sannolikhetsteorins grunder, konvergensbegrepp, stora talens lag i olika versioner, karakteristiska funktioner, centrala gränsvärdessatsen i olika versioner, slumpvandringar, martingaler i diskret tid (t.ex. gränsvärdes och optionala stoppsatser), Markovkedjor i diskret tid, stationära processer i diskret tid (t.ex. ergodsatser), samt Wienerprocessen.

Organisation: Föreläsningar.

Examination: Inlämningsuppgifter.

Förkunskapskrav: Grundläggande måtteori (de resultat som kommer att användas finns dock samlade och bevisade i kursbokens appendix); TATA01 Analys överkurs (eller motsvarande); TAMS46 Sannolikhetslära fortsättningskurs (eller motsvarande).


Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-11-14