Göm menyn

MAI0044
Numerisk lösning av PDE med finita elementmetoder/
Numerical solution of PDE by finite element methods

Poäng: 7.5 hp

Kursinformation

Kursledare: Lars Eldén

Kurslitteratur: Braess, Finite elements, Cambridge University press, 1997.

Kursinnehåll: Introduktion till Sobolevrum, variationsformulering av elliptiska randvärdesproblem, Ritz-Galerkins metod, finita element, approximationsegenskaper och feluppskattningar, beräkningsaspekter, multigridmetoden.

Organisation: Storseminarier.

Examination: Inlämningsuppgifter, skriftlig tentamen.

Förkunskapskrav: Grundutbildningskurser i PDE och beräkningsvetenskap,gärna forskarutbildningskurser i iterativa metoder för lineära system.


Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-04-29