Hide menu

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

MAI0044
Numerisk lösning av PDE med finita elementmetoder/
Numerical solution of PDE by finite element methods

Poäng: 7.5 hp

Kursinformation

Kursledare: Lars Eldén

Kurslitteratur: Braess, Finite elements, Cambridge University press, 1997.

Kursinnehåll: Introduktion till Sobolevrum, variationsformulering av elliptiska randvärdesproblem, Ritz-Galerkins metod, finita element, approximationsegenskaper och feluppskattningar, beräkningsaspekter, multigridmetoden.

Organisation: Storseminarier.

Examination: Inlämningsuppgifter, skriftlig tentamen.

Förkunskapskrav: Grundutbildningskurser i PDE och beräkningsvetenskap,gärna forskarutbildningskurser i iterativa metoder för lineära system.


Page manager: karin.johansson@liu.se
Last updated: 2022-11-14