Göm menyn

MAI0041
Partiella differentialekvationer/
Partial differential equations

Poäng: 7.5 hp

Kursledare: Vladimir Kozlov

Kurslitteratur: : L.C. Evans: Partial differential equations, American Mathematical Society 1999.

Kursinnehåll: Sobolev spaces, weak derivatives, properties of functions from Sobolev spaces, Sobolev inequalities, Poincaré's inequalities, the Gagliardo-Nirenberg-Sobolev inequality, compactness, second order elliptic equations, weak solutions, the Lax-Milgram theorem and existence of weak solutions, regularity of solutions, the Fredholm alternative, maximum principles and Harnack's inequality, eigenvalues and eigenfunctions.

Organisation: Föreläsningar och lektioner.

Examination: Inlämningsuppgifter och presentation av vissa delmoment i kursen.

Förkunskapskrav: Doktorandkurser i analys och funktionalanalys.


Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-04-29