Göm menyn

MAI0033
Sannolikhetsteori, del 1/
Probability theory, part 1

Poäng: 6 hp

Kursledare: Torkel Erhardsson

Kurslitteratur: Durett R (2005). Probability: theory and examples 3rd ed. Duxbury press.

Kursinnehåll: Sannolikhetsteorins grunder, konvergensbegrepp, stora talens lag i olika versioner, karakteristiska funktioner, centrala gränsvärdessatsen i olika versioner, slumpvandringar, betingning, martingaler i diskret tid.

Organisation: Föreläsningar.

Examination: Inlämningsuppgifter.

Förkunskapskrav: Sannolikhetslära fk och analys ök, eller motsvarande. Mått- och integrationsteori önskvärt, men ej nödvändigt.


Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-04-29