Hide menu

Polopoly will be shut down December 15, 2023. Existing pages will have to be moved or will be removed at that date. Empolyees may read more at FAQ Polopoly Avveckling

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

MAI0033
Sannolikhetsteori, del 1/
Probability theory, part 1

Poäng: 6 hp

Kursledare: Torkel Erhardsson

Kurslitteratur: Durett R (2005). Probability: theory and examples 3rd ed. Duxbury press.

Kursinnehåll: Sannolikhetsteorins grunder, konvergensbegrepp, stora talens lag i olika versioner, karakteristiska funktioner, centrala gränsvärdessatsen i olika versioner, slumpvandringar, betingning, martingaler i diskret tid.

Organisation: Föreläsningar.

Examination: Inlämningsuppgifter.

Förkunskapskrav: Sannolikhetslära fk och analys ök, eller motsvarande. Mått- och integrationsteori önskvärt, men ej nödvändigt.


Page manager: karin.johansson@liu.se
Last updated: 2022-11-15