Göm menyn

MAI0027
System av linjära partiella differentialekvationer/
Systems of linear partial differential equations

Poäng: 6 hp

Kursledare: Stefan Rauch

Kurslitteratur: Courant, Hilbert - Methods of mathematical analysis. Forsyth – Theory of differential equations. Malmquist – Matematisk analys.

Kursinnehåll: Klassisk teori om PDE`s, Existenssatser (Cauchy, Kowalewsky), System med flera beroende variabler, Geometrisk tolkning (Mongekon), Överbestämda system.

Organisation:

Examination: Läskurs.

Förkunskapskrav:


Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-04-29