Göm menyn

MAI0024
Operatorteori/
Operator theory

Poäng: 7.5 hp

Kursledare: Björn Textorius

Kurslitteratur: : E. Kreyszig, Introductory Functional Analysis with Applications, John Wiley &Sons.

Kursinnehåll: Kompakta operatorer på normerade rum. Spektralegenskaper. Fredholmsatser. Begränsade och obegränsade operatorer i Hilbertrum. Symmetriska, isometriska, själv adjungerade, unitära operatorer. Spektralsatsen för unitära och för självadjungerade operatorer.

Organisation: Läskurs.

Examination: Inlämningsuppgifter samt en muntlig teoritentamen.

Förkunskapskrav: Grundläggande funktionalanalys, t ex enligt kapitel 1-7 i E. Kreyszig, Introductory Functional Analysis with Applications, John Wiley & Sons.


Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-04-29