Hide menu

Polopoly will be shut down December 15, 2023. Existing pages will have to be moved before or will be removed at that date. Empolyees may read more at FAQ Polopoly Avveckling

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

MAI0024
Operatorteori/
Operator theory

Poäng: 7.5 hp

Kursledare: Björn Textorius

Kurslitteratur: : E. Kreyszig, Introductory Functional Analysis with Applications, John Wiley &Sons.

Kursinnehåll: Kompakta operatorer på normerade rum. Spektralegenskaper. Fredholmsatser. Begränsade och obegränsade operatorer i Hilbertrum. Symmetriska, isometriska, själv adjungerade, unitära operatorer. Spektralsatsen för unitära och för självadjungerade operatorer.

Organisation: Läskurs.

Examination: Inlämningsuppgifter samt en muntlig teoritentamen.

Förkunskapskrav: Grundläggande funktionalanalys, t ex enligt kapitel 1-7 i E. Kreyszig, Introductory Functional Analysis with Applications, John Wiley & Sons.


Page manager: karin.johansson@liu.se
Last updated: 2022-11-14