Göm menyn

MAI0021
Numerisk lösning av diskreta, illa ställda problem/
Numerical solution of discrete ill-posed problems

Poäng: 6 hp

Kursledare: Lars Eldén

Kurslitteratur: :

Kursinnehåll: Motsvarande kapitel 1,2,4-7 “PC Hansen, Rank-deficient and discrete ill- posed problems, SIAM 1997”.

Organisation: Läskurs.

Examination: Ett antal datorlaborationer och muntliga genomgångar.

Förkunskapskrav:


Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-04-29