Hide menu

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

MAI0021
Numerisk lösning av diskreta, illa ställda problem/
Numerical solution of discrete ill-posed problems

Poäng: 6 hp

Kursledare: Lars Eldén

Kurslitteratur: :

Kursinnehåll: Motsvarande kapitel 1,2,4-7 “PC Hansen, Rank-deficient and discrete ill- posed problems, SIAM 1997”.

Organisation: Läskurs.

Examination: Ett antal datorlaborationer och muntliga genomgångar.

Förkunskapskrav:


Page manager: karin.johansson@liu.se
Last updated: 2022-11-14