Göm menyn

MAI0020
Iterativa metoder för glesa linjära system/
Iterative methods for sparse linear systems

Poäng: 9 hp

Kursledare: Lars Eldén

Kurslitteratur: Y. Saad: Iterative methods for sparse linear systems, 2nd edition, SIAM, 2003.

Organisation: Föreläsningar, datorlaborationer, presentationer olika kursmoment (teori, algoritmer, programvara etc) av kursdeltagarna.

Examination: En skriftlig teoritenta, datorlaborationer.

Förkunskapskrav: Det är önskvärt att ha läst en grundläggande forskarkurs i numerisk lineär algebra, t ex baserad på (en stor del av) Golub, Van Loan, Matrix Computations.


Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-04-15