Hide menu

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

MAI0020
Iterativa metoder för glesa linjära system/
Iterative methods for sparse linear systems

Poäng: 9 hp

Kursledare: Lars Eldén

Kurslitteratur: Y. Saad: Iterative methods for sparse linear systems, 2nd edition, SIAM, 2003.

Organisation: Föreläsningar, datorlaborationer, presentationer olika kursmoment (teori, algoritmer, programvara etc) av kursdeltagarna.

Examination: En skriftlig teoritenta, datorlaborationer.

Förkunskapskrav: Det är önskvärt att ha läst en grundläggande forskarkurs i numerisk lineär algebra, t ex baserad på (en stor del av) Golub, Van Loan, Matrix Computations.


Page manager: karin.johansson@liu.se
Last updated: 2022-11-15