Göm menyn

MAI0018
Statistisk inferens/
Statistical inference

Poäng: 7.5 hp

Kursledare: Per Gösta Andersson

Kurslitteratur: G Casella och R L Berger; Statistical Inference, andra utgåvan 2002, Duxbury advanced series.

Kursinnehåll: Grundläggande statistisk inferens: stickprovsegenskaper, punkt- och intervallskattningsteori, hypotesprövningsteori, asymptotik, etc.

Organisation: Handledda självstudier.

Examination: Inlämning/redovisning av uppgifter företrädesvis hämtade från kursboken.

Förkunskapskrav: Grundkurser i matematisk statistik, fortsättningskurs i sannolikhetsteori.


Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-04-15