Hide menu

Polopoly will be shut down December 15, 2023. Existing pages will have to be moved or will be removed at that date. Empolyees may read more at FAQ Polopoly Avveckling

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

MAI0018
Statistisk inferens/
Statistical inference

Poäng: 7.5 hp

Kursledare: Per Gösta Andersson

Kurslitteratur: G Casella och R L Berger; Statistical Inference, andra utgåvan 2002, Duxbury advanced series.

Kursinnehåll: Grundläggande statistisk inferens: stickprovsegenskaper, punkt- och intervallskattningsteori, hypotesprövningsteori, asymptotik, etc.

Organisation: Handledda självstudier.

Examination: Inlämning/redovisning av uppgifter företrädesvis hämtade från kursboken.

Förkunskapskrav: Grundkurser i matematisk statistik, fortsättningskurs i sannolikhetsteori.


Page manager: karin.johansson@liu.se
Last updated: 2014-04-15