Hide menu

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

MAI0015
OSPF-protokollet/
The OSPF protocol

Poäng: 6 hp

Kursledare: Kaj Holmberg

Kurslitteratur: : OSPF-Anatomy of an Internet Routing Protocol, John T Moy.

Kursinnehåll: OSPF-protokollet används när trafik skickas inom ett Autonomt system. Kursen har som avsikt att ge kursdeltagarna insikt i hur routrarna arbetar för att upprätthålla trafiken.

Organisation: Självstudier.

Examination: Kurslitteratur sammanfattas skriftligen i en rapport.

Förkunskapskrav:


Page manager: karin.johansson@liu.se
Last updated: 2022-11-15