Göm menyn

MAI0010
Moderna heuristiker (projekt)/
Modern heuristics (project)

Poäng: 9 hp

Kursledare: Torbjörn Larsson

Kurslitteratur: : Preliminärt “Modern Heuristic Techniques for Combinatorial Problems”, ed C R Reeves, McGraw-Hill.

Kursinnehåll: Simulated annealing, Tabu search, Genetic algorithms, Artificial neural networks, Lagrangean relaxation, Evaluation of heuristic performance.

Organisation: För år 2005: Självstudier baserat på instuderingsuppgifter.

Examination: För 4 poäng: Redovisning av uppgifter samt Litteraturöversikt. För ytterligare 2 poäng: Projektuppgift.

Förkunskapskrav: Grundläggande kurser i optimeringslära.


Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-04-29