Hide menu

Polopoly will be shut down December 15, 2023. Existing pages will have to be moved or will be removed at that date. Empolyees may read more at FAQ Polopoly Avveckling

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

MAI0010
Moderna heuristiker (projekt)/
Modern heuristics (project)

Poäng: 9 hp

Kursledare: Torbjörn Larsson

Kurslitteratur: : Preliminärt “Modern Heuristic Techniques for Combinatorial Problems”, ed C R Reeves, McGraw-Hill.

Kursinnehåll: Simulated annealing, Tabu search, Genetic algorithms, Artificial neural networks, Lagrangean relaxation, Evaluation of heuristic performance.

Organisation: För år 2005: Självstudier baserat på instuderingsuppgifter.

Examination: För 4 poäng: Redovisning av uppgifter samt Litteraturöversikt. För ytterligare 2 poäng: Projektuppgift.

Förkunskapskrav: Grundläggande kurser i optimeringslära.


Page manager: karin.johansson@liu.se
Last updated: 2022-11-15