Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

MAI0007
Schemaläggning i sjukvården/
Scheduling in health care

Poäng: 4.5 hp

Kursledare: Torbjörn Larsson

Kurslitteratur: Tidskriftsartiklar av översiktskaraktär och om specifika planeringsproblem eller fallstudier.

Kursinnehåll: Optimeringsmodeller och metoder för planeringsproblem inom sjukvården, såsom bemanningsplanering för vårdpersonal, bokning av patientbesök eller behandlingar, och schemaläggning av operationer eller användning av dyr teknisk utrustning.

Organisation: Självstudier.

Examination: Projektuppgift.

Förkunskapskrav: Doktorandkurser i linjär optimering och heltalsoptimering .


Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-11-15