Hide menu

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

MAI0007
Schemaläggning i sjukvården/
Scheduling in health care

Poäng: 4.5 hp

Kursledare: Torbjörn Larsson

Kurslitteratur: Tidskriftsartiklar av översiktskaraktär och om specifika planeringsproblem eller fallstudier.

Kursinnehåll: Optimeringsmodeller och metoder för planeringsproblem inom sjukvården, såsom bemanningsplanering för vårdpersonal, bokning av patientbesök eller behandlingar, och schemaläggning av operationer eller användning av dyr teknisk utrustning.

Organisation: Självstudier.

Examination: Projektuppgift.

Förkunskapskrav: Doktorandkurser i linjär optimering och heltalsoptimering .


Page manager: karin.johansson@liu.se
Last updated: 2022-11-15