Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

MAI0003
Differentialgeometri/
Differential Geometry

Kursen har ersatts med/the course has been replaced with MAI0143 Differentialgeometri.

 

Poäng: 8 hp

Kursledare: Joakim Arnlind

Kurslitteratur: Manifolds and Differential Geometry. Jefferey M. Lee. Graduate Studies in Mathematics vol. 107, 2009.

Kursinnehåll: Mångfalder, delmångfalder, vektorfält, tensorer, differentialformer, integration av former, Stokes sats, Lie-derivator, Frobenius sats, ytor i rummet, krökning, Brouwer grad, Gauss-Bonnets sats, Gauss "Theorema Egregium", kovarianta derivator och konnektioner, krökningstensorer, Riemanngeometri, geodeser.

Organisation: Föreläsningar.

Examination: Inlämningsuppgifter.

Förkunskapskrav: Mycket väl inhämtade matematikkunskaper från grundutbildning. NMAC21 Differentialgeometri eller någon kurs i allmän relativitetsteori rekommenderas.


Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-12-10