Hide menu

Polopoly will be shut down December 15, 2023. Existing pages will have to be moved or removed before that date. Empolyees may read more at FAQ Polopoly Avveckling

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

MAI0003
Differentialgeometri/
Differential Geometry

Kursen har ersatts med/the course has been replaced with MAI0143 Differentialgeometri.

 

Poäng: 8 hp

Kursledare: Joakim Arnlind

Kurslitteratur: Manifolds and Differential Geometry. Jefferey M. Lee. Graduate Studies in Mathematics vol. 107, 2009.

Kursinnehåll: Mångfalder, delmångfalder, vektorfält, tensorer, differentialformer, integration av former, Stokes sats, Lie-derivator, Frobenius sats, ytor i rummet, krökning, Brouwer grad, Gauss-Bonnets sats, Gauss "Theorema Egregium", kovarianta derivator och konnektioner, krökningstensorer, Riemanngeometri, geodeser.

Organisation: Föreläsningar.

Examination: Inlämningsuppgifter.

Förkunskapskrav: Mycket väl inhämtade matematikkunskaper från grundutbildning. NMAC21 Differentialgeometri eller någon kurs i allmän relativitetsteori rekommenderas.


Page manager: karin.johansson@liu.se
Last updated: 2018-12-10