Göm menyn

6FMAI24
PhD student seminars and self-reflection

Poäng: 3 hp

Examinator: Milagros Izquierdo

Kurslitteratur: -

Kursinnehåll och lärandemål:

Innehåll: Kursen utgörs av seminarier, dels där forskarstuderande inom Matematiska vetenskaper presenterar det egna forskningsfältet, dels där
examinator eller annan inbjuden talare diskuterar hållbarhets-, jämställdhets-, eller arbetslivsperspektiv på matematik med efterföljande diskussion.

Mål: Ökad vana av presentation i en vetenskaplig kontext. Insikter i övriga delar av forskarutbildningsämnet. Förmåga att reflektera över ämnet och yrkesrollen som matematiker. Perspektiv på ämnets kopplingar till jämställdhets- och hållbarhetsfrågor.

Organisation inkl. obligatoriska moment: Seminarier

Examination: Ett eget seminarium om det egna forskningsfältet. Deltagande i ytterligare elva seminarier och efterföljande diskussioner. Skriftlig eller muntlig reflektion över den egna rollen som matematiker.

Förkunskaper: -

Betygsskala: G

Undervisningsspråk: Engelska


Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-04-26