Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

6FMAI24
PhD student seminars and self-reflection

Poäng: 3 hp

Examinator: Milagros Izquierdo

Kurslitteratur: -

Kursinnehåll och lärandemål:

Innehåll: Kursen utgörs av seminarier, dels där forskarstuderande inom Matematiska vetenskaper presenterar det egna forskningsfältet, dels där
examinator eller annan inbjuden talare diskuterar hållbarhets-, jämställdhets-, eller arbetslivsperspektiv på matematik med efterföljande diskussion.

Mål: Ökad vana av presentation i en vetenskaplig kontext. Insikter i övriga delar av forskarutbildningsämnet. Förmåga att reflektera över ämnet och yrkesrollen som matematiker. Perspektiv på ämnets kopplingar till jämställdhets- och hållbarhetsfrågor.

Organisation inkl. obligatoriska moment: Seminarier

Examination: Ett eget seminarium om det egna forskningsfältet. Deltagande i ytterligare elva seminarier och efterföljande diskussioner. Skriftlig eller muntlig reflektion över den egna rollen som matematiker.

Förkunskaper: -

Betygsskala: G

Undervisningsspråk: Engelska


Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-04-26