Göm menyn

6FMAI12
Primala och duala dekompositionsmetoder/
Primal and dual decomposition methods

(Tidigare kurskod MAI0059.)

Poäng: 12 hp

Kursledare: Kaj Holmberg

Kurslitteratur: Kaj Holmberg: Primal and dual decomposition methods and search methods

Kursinnehåll:

  • Grundläggande matematik och begrepp
  • Representation av konvexa mängder och funktioner
  • Informationsgenerering
  • Lagrangedualitet
  • Duala sökmetoder
  • Primala och primal-duala sökmetoder
  • Duala dekompositionsmetoder
  • Primala dekompositionsmetoder
  • Primal-duala dekompositionsmetoder

Organisation: Sammanfattande presentationer, självstudier och seminarier.

Examination: Tentamen (skriftlig och muntlig), några inlämningsuppgifter, en större projektuppgift samt presentation av en forskningsartikel.

Förkunskapskrav: Grundläggande optimeringslära.


Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-02-11