Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

6FMAI12
Primala och duala dekompositionsmetoder/
Primal and dual decomposition methods

(Tidigare kurskod MAI0059.)

Poäng: 12 hp

Kursledare: Kaj Holmberg

Kurslitteratur: Kaj Holmberg: Primal and dual decomposition methods and search methods

Kursinnehåll:

  • Grundläggande matematik och begrepp
  • Representation av konvexa mängder och funktioner
  • Informationsgenerering
  • Lagrangedualitet
  • Duala sökmetoder
  • Primala och primal-duala sökmetoder
  • Duala dekompositionsmetoder
  • Primala dekompositionsmetoder
  • Primal-duala dekompositionsmetoder

Organisation: Sammanfattande presentationer, självstudier och seminarier.

Examination: Tentamen (skriftlig och muntlig), några inlämningsuppgifter, en större projektuppgift samt presentation av en forskningsartikel.

Förkunskapskrav: Grundläggande optimeringslära.


Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-02-11