Hide menu

Polopoly will be shut down December 15, 2023. Existing pages will have to be moved or removed before that date. Empolyees may read more at FAQ Polopoly Avveckling

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

6FMAI12
Primala och duala dekompositionsmetoder/
Primal and dual decomposition methods

(Tidigare kurskod MAI0059.)

Poäng: 12 hp

Kursledare: Kaj Holmberg

Kurslitteratur: Kaj Holmberg: Primal and dual decomposition methods and search methods

Kursinnehåll:

  • Grundläggande matematik och begrepp
  • Representation av konvexa mängder och funktioner
  • Informationsgenerering
  • Lagrangedualitet
  • Duala sökmetoder
  • Primala och primal-duala sökmetoder
  • Duala dekompositionsmetoder
  • Primala dekompositionsmetoder
  • Primal-duala dekompositionsmetoder

Organisation: Sammanfattande presentationer, självstudier och seminarier.

Examination: Tentamen (skriftlig och muntlig), några inlämningsuppgifter, en större projektuppgift samt presentation av en forskningsartikel.

Förkunskapskrav: Grundläggande optimeringslära.


Page manager: karin.johansson@liu.se
Last updated: 2020-02-11