Göm menyn

6FMAI01
Flöden i nätverk/
Network flows

(tidigare MAI0011)

Poäng: 12 hp

Kursledare: Kaj Holmberg

Kurslitteratur: Ahuja, Magnanti, Orlin: Network Flows.

Kursinnehåll: Kapitel 1-14, 16-17 i ovanstående bok, dvs optimeringsproblem i nätverk, flödesproblem, billigaste väg etc.

Organisation: Självstudier.

Examination: Inlämning/redovisning av ett större antal uppgifter ur boken.

Förkunskaper: LP, ILP, grunder i optimering.


Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-06-24