Hide menu

Polopoly will be shut down December 15, 2023. Existing pages will have to be moved or removed before that date. Empolyees may read more at FAQ Polopoly Avveckling

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

6FMAI01
Flöden i nätverk/
Network flows

(tidigare MAI0011)

Poäng: 12 hp

Kursledare: Kaj Holmberg

Kurslitteratur: Ahuja, Magnanti, Orlin: Network Flows.

Kursinnehåll: Kapitel 1-14, 16-17 i ovanstående bok, dvs optimeringsproblem i nätverk, flödesproblem, billigaste väg etc.

Organisation: Självstudier.

Examination: Inlämning/redovisning av ett större antal uppgifter ur boken.

Förkunskaper: LP, ILP, grunder i optimering.


Page manager: karin.johansson@liu.se
Last updated: 2020-06-24