Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

6FMAI10
Grafteori

Antal poäng: 8 hp

Examinator: Carl Johan Casselgren

Kurslitteratur: Graph Theory by R. Diestel, 3rd ed eller senare, och kompletterande material.

Kursinnehåll: Klasser av grafer. Mer om on konnektivitet, matchningsteori, och graffärgningar, inklusive listfärgningar och perfekta grafer. Extremal grafteori. Probabilistisk grafteori.

Organisation: Föreläsningar och seminarier.

Examination: Inlämningsuppgifter och seminarieuppgift.

Förkunskapskrav: Grundkurser i analys, linjär algebra, diskret matematik och sannolikhetslära. Grundkurs i grafteori är nyttigt men inte nödvändigt.

Kursens hemsida


Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-01-19