Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

6FMAI02
Flöden i nätverk, mindre kurs

Antal poäng: 6 hp

Examinator: Kaj Holmberg

Kurslitteratur: Ahuja, Magnanti, Orlin: Network Flows.

Kursinnehåll: Delar av ovanstående bok, dvs optimeringsproblem i nätverk, flödesproblem, billigaste väg etc.

Organisation: Självstudier.

Examination: Inlämning/redovisning av ett större antal uppgifter ur boken.

Förkunskapskrav:  LP, ILP, grunder i optimering.


Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-03-19