Göm menyn

Forskarskolan i tvärvetenskaplig matematik

grundades år 2000

Syften och verksamhet

  • Att förnya forskarutbildningen i tillämpad matematik genom en forskarskola med en doktorsexamen som har bredare tillämpad/tvärvetenskaplig profil än vad som tidigare varit brukligt. Utbildningen vänder sig till studenter med ett starkt intresse för matematik som samtidigt är intresserade av att arbeta aktivt med problem som har tydlig anknytning till ett tillämpat ämne/vetenskap.
  • Att öka rekryteringen och säkra finansieringen av doktorander till MAI och därigenom möta det stora nyrekryteringsbehov av lärare som kommer att uppstå inom mindre än ett decennium.
  • Att stimulera forskningskontakter över ämnes- och institutionsgränser mellan matematiker och företrädare för tillämpade ämnen och vetenskaper. Att stödja forskningsgrupper som har medarbetare med kompetens inom skilda discipliner och därigenom öka möjligheterna for nya tekniska/vetenskapliga genombrott.
  • Att öka det externa forskningsstödet, till MAI, framförallt till ämnesområdet tillämpad matematik och involvera en större del av lektorerna i utåtriktad forskning och forskarhandledning.

Förutom att öppna väg för en fortsatt karriär inom industri- eller forskningsinstitutioner bör en doktorsexamen vid forskarskolan ses som en naturlig alternativ grund for ett lektorat i matematik/tillämpad matematik särskilt vid tekniska fakulteter. Den borde också kunna bli en inkörsport till en lärar/forskarkarriär inom ett tillämpat ämne.

Kontakt

Om du vill komma i kontakt med en matematiker på MAI men inte vet vem du ska vända dig till kan du höra av dig till föreståndaren för forskarskolan.

Om du hellre vill prata med en person som ligger närmare ditt eget ämne, så kan du kontakta någon av de andra medlemmarna i styrgruppen.

Seminarier

Tvärvetenskapliga seminarier

 

Workshop 2017

Workshop: Mathematics in Biology and Medicine

11-12 maj 2017

 

Styrgrupp

Magnus Herberthson
föreståndare
(MAI, Matematik och tillämpad matematik)

Martin Singull
biträdande föreståndare
(MAI, Matematisk statistik)

Magnus Borga
(IMT, Medicinsk informatik)

Anders Hansson
(ISY)

Peter Jonsson
(IDA)

Anders Klarbring
(IEI, Avd. för mekanik)

Torbjörn Larsson
(MAI, Optimeringslära)Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-05-21