Göm menyn

 Välkommen till Beräkningsmatematik

 

Ariane45
Flows with Shocks

San Andreas Fault Aerial View

Wave propagation and Earthquakes

Tacoma50
Fluid Structure Interaction

Heatcond49
Conjugate Heat Transfer

Beräkningsmatematik är den gren av tillämpad matematik, som utvecklar och analyserar numeriska metoder och algoritmer för lösning av problem huvudsakligen från teknik och naturvetenskap. Viktiga frågeställningar är välställdhet av de styrande partiella differentialekvationerna och konvergens hos de numeriska approximationerna. Andra ämnen såsom noggrannhet, stabilitet och effektivitet av den numeriska approximationen och datorimplementation studeras också. Forskningen är inriktad mot lösning av tidsberoende partiella differentialekvationer. En sammanfattning av pågående forskning ges nedan.

Vi utvecklar högre ordningens stabila finita differensmetoder och analyserar och förbättrar randbehandlingen i finita volymsmetodiken. En annan verksamhet är utveckling av och implementering av randvillkor för Euler och Navier-Stoke's ekvationer. Framtida tillämpningar kommer att kräva behandling av kopplade multi-fysik-problem. Vi studerar välställdhet och stabilitet hos dessa kopplingsprocedurer. Vi studerar inflytandet av osäkerhet i data och parametervärden på den numeriska lösningen och siktar på att kunna leverera ett svar med en viss given felmarginal.

Forskningen är gjord i samarbete med NASA Langley Research Center, Stanford University, San Diego State University och Southern Methodist University i USA, och the Council for Scientific and Industrial Research (CSIR) i Sydafrika, FOI och SMHI i Sverige.

Basfinansieringen är från Linköpings Universitet och den externa forskningen är finansierad av Vetenskapsrådet, SMHI, och EU's FP7 projekt IDIHOM och UMRIDA.

Läs mera om vår forskning på sidan för forskning och på

http://old.liu.se/forskning/forskningsnyheter/1.456133?l=sv

och

http://old.liu.se/forskning/forskningsnyheter/1.492990?l=sv

 

Undervisning bedrivs på ett flertal program på LiTH samt vid lärarutbildningarna.

Avdelningen har fem professorer (varav tre emeritus och en adjungerad), en universitetslektor, en adjunkt och 8 doktorander.

 

AKTUELLT

 • (17-09-20) Jan Nordström höll föredraget “Energy Stable Boundary Conditions for the Nonlinear Incompressible Navier-Stokes Equations” på Naval Postgraduate School i Monterey, USA, 29 augusti och på Stanford University i Palo Alto, USA den 1 september.

 • (17-07-04) Fatemeh Ghasemi och Jan Nordström besökte ECCOMAS konferens COUPLED PROBLEMS 2017  och UNCECOMP 2017,  12-17 juni på Rhodos. Fatemeh  höll föredraget "On coupling of the compressible and incompressible Navier-Stokes equations”  och Jan höll föredraget “STOCHASTIC GALERKIN PROJECTION AND NUMERICAL INTEGRATION FOR STOCHASTIC SYSTEMS OF EQUATIONS”.

 • (17-04-02) Jan Nordström besökte konferensen HONOM 17,  27-31 mars i Stuttgart. Han höll föredraget "Energy Bounded and Stable Boundary Conditions for the Nonlinear Incompressible Navier-Stokes Equations”.

 • (17-03-06) Jan Nordström besökte  Rensselaer Polytechnic Institute 7-9 mars. Han höll föredraget "A Roadmap to Well Posed and Stable Problems in Computational Physics”.

 • (17-03-06) Jan Nordström besökte SIAM CSE 2017 i Atlanta Georgia, USA 27 februari - 3 mars. Han höll föredragen   "Improved Numerical Performance Using the SBP-SAT Technique as the Main Building Block" och "Coupling Requirements for Multi-Physics Problems"

 • (16-12-18) Fatemeh Ghasemi Zinatabadi besökte konferensen 29th Nordic Seminar on Computational Mechanics på Chalmers 26-28 oktober och gav föredraget  WELL POSED, STABLE AND ACCURATE FORMULATIONS FOR THE COUPLING OF AN INCOMPLETELY PARABOLIC SYSTEM WITH A HYPERBOLIC SYSTEM

 • (16-11-08) Jan Nordström besökte ICME, Stanford University, 31 oktober - 4 november 2016 och gav föredraget A Roadmap to Well Posed and Stable Problems in Computational Physics i kursen CME500.

 • (16-10-21) Oskar Ålund besökte workshopen Scientific Computing in Sweden 2016 i Uppsala den 19-20 oktober och deltog i poster session med postern Summation-by-Part Approximations and Domain Decomposition

 • (16-10-21) Jan Nordström besökte konferensen EASN 2016 i Porto den 17-21 oktober och gav föredraget New Developments for Initial Boundary Value Problems involving Multi-physics at Linköping University

 • (16-10-21) Jan Nordström besökte UMRIDA - Uncertainty Management for Robust Industrial Design in Aeronautics workshop 20-22 september 2016 i Bryssel

 • (16-10-21) Jan Nordström besökte Center for Turbulence Research, Stanford University 26 juni - 22 juli, 2016 och deltog i 2016 års Summer Research Program

 • (16-10-21) Andrea Ruggiu besökte konferensen ECCOMAS 2016 på Kreta 5-10 juni och gav föredraget A MULTIGRID FORMULATION FOR FINITE DIFFERENCE METHODS ON SUMMATION-BY-PARTS FORM

 • (16-10-21) Jan Nordström besökte konferensen ECCOMAS 2016 på Kreta 5-10 juni och gav föredraget IMPROVED DUAL TIME–STEPPING BY USING SECOND DERIVATIVES

 • (16-04-06) Markus Wahlsten och Jan Nordström besökte konferensen SIAM UQ 2016  i Lausanne  5-8 April.
  Markus gav föredraget "Robust Boundary Conditions for Stochastic Incompletely Parabolic and Hyperbolic Systems of Equations".
  Jan gav föredraget "An Investigation of Uncertainty Effects in Mixed Hyperbolic- Parabolic Problems Due to Stochastically Varying Geometry".

 • (16-01-07) Viktor Linders och Jan Nordström besökte konferensen AIAA Scitech 2016 i San Diego 4-8 januari. Viktor gav föredraget "Summation-by-Parts Operators with Minimal Dispersion Error for Accurate and Efficient Flow Calculations".Sidansvarig: ingegerd.skoglund@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Sep 21 11:22:52 CEST 2017