Göm menyn

Utbildning vid Beräkningsmatematik

Inom ämnet Beräkningsmatematik bedrivs undervisning i Matlab-programmering, grundläggande användning och analys av numeriska algoritmer samt fortsättningskurser inom linjär algebra,  linjär analys och partiella differentialekvationer. 

 

Introduktionskurser

Ger kunskaper i Matlab och stödjer undervisningen i linjär algebra som läses parallellt.

Grundkurser

Inom beräkningsmatematik utvecklas och analyseras numeriska metoder för lösning av matematiska problem inom till exempel teknik, naturvetenskap och ekonomi. Numeriska beräkningar kan utföras med god precision tack vare datorer och möjlighet till fina diskretiseringar, ofta med stora ekvationssystem som en del i lösningen. Våra kurser ger grundläggande kunskaper om numeriska metoder för t.ex. linjära ekvationssystem, interpolation, derivering, integration och ordinära differentialekvationer.

Fortsättningskurser, fördjupning

Numeriska beräkningar utgör idag ett viktigt komplement till teori och experiment både inom forskning och utveckling. Ingenjörer beräknar allt från värmeutveckling i elektriska kretsar till hållfasthet i broar med dator, simulerar allt från luftflöden kring flygplan och hållfasthet i broar till värmespridning i kylelement och strömstyrkor i elektriska kretsar. Biologer simulerar celler och andra biologiska system och i bankvärden räknar man bland annat på prissättning av optioner. Ytterligare exempel är signal- och bildbehandling.

TANA15, Numerisk linjär algebra, ger fördjupade kunskaper om numeriska metoder för områdena linjär algebra, egenvärden, singulärvärden, minsta kvadratproblem, och icke-linjära ekvationssystem.

Numerisk beräkningsteknik har utvecklats till en central komponent för förståelse och framgång inom forskning och utveckling.

TANA31, Beräkningsmetoder för ordinära och partiella differentialekvationer, ger fördjupade kunskaper inom dessa områden.

Grundutbildning vid MAI

Examensarbeten

För förslag på examensarbeten inom Beräkningsmatematik, se sidorna för Examensarbete/kandidatarbete vid MAI.


Sidansvarig: ingegerd.skoglund@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Oct 12 09:01:29 CEST 2016