Göm menyn

LiU bäst i klassen när det gäller kvalitetsarbete

Linköpings och Göteborgs universitet får högsta betyg när Högskoleverket utvärderat universitetens kvalitetsarbete.

LiU får beröm för att man etablerat en genomgående kvalitetskultur och att arbetet involverar såväl ledning, medarbetare och studenter och är så nära integrerat med universitetets strategiarbete. Så här skriver Högskoleverkets bedömargrupp:

'Det är bedömargruppens uppfattning att Linköpings universitet har lyckats mycket väl i sin målsättning att kvalitetsarbetet ska integreras i den befintliga kärn- och stödverksamheten. På universitetet finns en välutvecklad förståelse för behovet av att bygga in kvalitetskrav i verksamheten, och den löpande verksamheten vid lärosätet genomsyras därför av en kvalitetskultur.

Dialogen om kvalitetsfrågor är utbredd och den förs i många sammanhang, på ett sätt som brett involverar universitetets ledning, medarbetare och studenter. Vi fäster oss också vid att rektor och den övriga högsta ledningen har en hög grad av synlighet och deltar aktivt i dessa dialoger hela vägen ut till institutionsnivån. Vi finner det också bekräftat att universitetet ser till att studenternas medverkan och inflytande är en omistlig tillgång i kvalitetsarbetet.'

- Vi har systematiskt under flera år arbetat med att få in kvalitetsperspektivet i alla kärn- och stödverksamhet. Vi har avskaffat de särskilda kvalitetsorganen och betonat att kvalitetsaspekten måste vara en en integrerad del i den gängse verksamheten, det är naturligtvis glädjande att Högskoleverket delar vår uppfattning, säger rektor Mille Millnert i en kommentar.

- Det är alla medarbetare och studenter som i vardagen arbetar med att göra verksamheten bättre som utgör kvalitetsarbetets kärna, de ska också ta åt sig och glädja sig idag.

En förstärkt och utvecklad chefsutbildning, ett gemensamt system för kursvärderingar och en systematisk översyn och säkring av examinationsformerna har varit några av inslagen i de senaste årens kvalitetsarbete.


2009-11-25
Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2009-11-25