Göm menyn

Ostlänkens samrådsmöten ett demokratiskt dilemma

Till samrådsmötena om Ostlänken kom allmänheten för att delta i en demokratisk diskussion om planeringen, men möttes av tjänstemän och experter som ville ha ett opolitiskt informations- och kunskapsutbyte.

Johan Wänström är statsvetare vid Linköpings universitet och har i sitt avhandlingsarbete studerat Banverkets samrådsmöten om Ostlänken, den dubbelspåriga järnväg för höghastighetståg som planeras mellan Linköping och Järna. Han visar att Banverkets syften inte stämmer med medborgarnas förväntningar på samrådsmöten.

– Ytterst handlar det om hur lokal demokratisk påverkan kan balanseras med nationella intressen och behovet av expertkunskaper, säger Johan Wänström.

För medborgarna skapar samrådsmöten demokratiska förväntningar. Samrådsbegreppet har använts i Sverige sedan 1600-talet och är starkt förankrat i den lokala demokratiska kulturen.

Banverkets tjänstemän hänvisade å andra sidan till miljöbalken som föreskriver att samrådsmöten ska hållas för informations- och kunskapsutbyte. De ville fokusera på allmänhetens frågor och bad politikerna att inte aktivt delta. Men när allmänheten hade frågor som experterna inte kunde besvara fanns det inga lokalpolitiker till hands för att förklara.

– Är det verkligen verkligen rinligt att bjuda in allmänheten till samrådsmöten när möjligheterna att diskutera de väsentliga grundläggande frågorna är så begränsat, frågar sig Johan Wänström.

Bland politikerna fanns olika uppfattningar. En linköpingspolitiker deltog flitigt i samrådsmöten och ser det som en viktig uppgift för en politiker medan en annan politiker i Nyköping inte alls gick på några samrådsmöten. Han hänvisar till sitt fyraåriga mandat från nyköpingsborna och menar att han inte kan låta sig påverkas på samrådsmöten.

– Att äldre män som företräder sina privata intressen är kraftigt överrepresenterade på samrådsmötena är ett demokratiskt dilemma. Om de får för starkt inflytande på planeringsprocessen blir det i sig odemokratiskt. Det finns således inga självklara svar på hur planeringsprocessen kan bli mer demokratisk, säger Johan Wänström.

Johan Wänström har en doktorsexamen i kommunikation från University of Oklahoma och blir i och med disputationen i statsvetenskap vid Linköpings universitet en så kallad dubbeldoktor.

Avhandlingen heter Samråd om Ostlänken. Raka spåret mot en bättre demokrati?

Disputationen sker den 4 december 2009 kl 13.15 i Max Planck-salen i Fysikhuset på Campus Valla.

Johan Wänström kan nås på johan.wanstrom@liu.se, 013 282337 och 070-7316466.


Birgitta Weibull 2009-11-23
Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2009-11-22