Göm menyn

Hållbar stadsutveckling i Norrköping

Norrköpings utvecklingsstiftelse satsar 8 miljoner kronor i forskningsprogrammet Hållbara Norrköping, där Linköpings universitet samverkar med energibolaget E.ON och Interactive Institute.

- Visionen är att bidra till processer för en hållbar stadsutveckling i Norrköping, säger Mats Eklund, professor i industriell miljöteknik och forskningsledare för det fyraåriga programmet som finansieras inom ramen för LiU:s fundraisingkampanj Expanding Excellence.

Forskningen fokuseras på tre teman: boende, arbete och resande med studier av pågående processer i staden:

•Planeringen av Södra Butängen, gammal industrimark som ska förvandlas till en hållbar stadsdel med bekväma och miljöanpassade tekniska system.

•Utvecklingen av Händelöområdet, där industriföretag som E.ON, Agroetanol och Svensk biogas kan utnyttja varandras restprodukter i ett ekoindustriellt system.

•Mobilitet – hur el och biodrivmedel kan utnyttjas i framtidens transportsystem för att minimera påverkan på miljö och klimat.

Ett centralt inslag i Hållbara Norrköping är att utveckla metoder för vetenskapskommunikation, med visualisering i olika former som viktiga verktyg.

Kommunstyrelsens ordförande Mattias Ottosson (S) är entusiastisk till forskningsprogrammet:

- Det här är oerhört viktig och intressant forskning för Norrköping. Det skapar möjligheter till utveckling för näringslivet och låter oss, kommunpolitiker och andra som jobbar med stadens utveckling, se på Norrköping utifrån nya infallsvinklar. Jag är mycket glad att det här samarbetet har initierats. Det kommer att utveckla Norrköping, säger Mattias Ottosson.

Kontakt:

Mats Eklund, professor, LiU 013-281726, 0708-282307, mats.eklund@liu.se

Tommy Höglund, fundraiser, LiU 011-363128, tommy.hoglund@liu.se

Anne Revland, näringslivsdirektör och sammankallande i Norrköpings utvecklingsstiftelse 0730-201502, anne.revland@norrkoping.se


Åke Hjelm 2009-11-17
Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2009-11-17