Göm menyn

Reumatiker slås snabbt ut från arbetslivet

Grafik över sjukskrivningar och förtidspensionering hos patienter med RA

Snabb utslagning: efter tre år är 30 procent förtidspensionerade (PWD).

Många av dem som drabbas av ledgångsreumatism (RA) slås snabbt ut från arbetslivet. I en studie vid LiU var 30 procent av patienterna i arbetsför ålder förtidspensionerade tre år efter diagnosen.

-Resultaten visar att det är väldigt viktigt att vi fångar dessa personer tidigt, och sätter fokus på dem som inte svarar på konventionell behandling, säger Eva Hallert, nybliven medicine doktor inom det svenska TIRA-projektet (Tidiga insatser vid reumatoid artrit).

Hennes avhandling beskriver en femårsuppföljning av drygt 300 patienter med nydiagnostiserad RA. Hon har analyserat sjukdomsutveckling och funktionsförmåga hos män och kvinnor och undersökt vilka faktorer som leder till höga kostnader för sjukvård och produktionsbortfall under de första åren.

Efter tre månaders behandling med läkemedel och andra insatser av multiprofessionella team förbättrades hälsan hos de flesta patienterna. 20-25 procent av dem blev besvärsfria, men en grupp på 15 procent svarade inte alls på behandlingen. Kvinnorna var mer utsatta än männen.

I den studerade gruppen var kostnaden under det första sjukdomsåret i genomsnitt 116 000 kronor, varav 36 000 kronor för vård och läkemedel. Den siffran stiger nu snabbt sedan de så kallade TNF-blockerarna slagit igenom. Vid femårsuppföljningen behandlades 12 procent av TIRA-patienterna med dessa läkemedel, som medför mycket högre direkta kostnader men ökar chanserna att förhindra funktionsnedsättning och produktionsbortfall. Den totala kostnaden för TNF-blockerare i Sverige väntas i år överstiga en miljard kronor.

TIRA-projektet startades 1996. Syftet var att få en tidig diagnos och tidigt multiprofessionellt omhändertagande. Nu startas en ny etapp, TIRA-2, där de hälsoekonomiska effekterna ska studeras närmare.

Kontakt:

Eva Hallert 013-224766


Åke Hjelm 2007-01-04
Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2009-10-14