Göm menyn

Forskningssatsning på träbyggande

Trä behöver utvecklas som byggmaterial. Ett nytt tvärvetenskapligt forskningsprogram i samarbete mellan industrin och Linköpings universitet, Luleå tekniska universitet och Lunds tekniska högskola ska ta fram nya lösningar. Programmet finansieras med 54 miljoner kronor på tre år varav en tredjedel från statliga Vinnova.

”Lean Wood Engineering” är en utvidgning av ett samarbete mellan LiU och Luleå tekniska universitet som pågått i tre år. Programdirektör är Lars Stehn, professor i träbyggnad vid LTU, och samordnare i Linköping Staffan Brege, professor i industriell marknadsföring.

- Tanken är att jobba nära industriella tillämpningar, allt från byggnadsindustri till trämanufaktur och möbeltillverkare, inom processutveckling, logistik, affärsutveckling och produktutveckling, säger Staffan Brege.

Utvecklingspotentialen inom området beräknas motsvara en ökad omsättning på 12-13 miljarder kronor och 10 000 nya jobb.

Hälften av forskningen koncentreras till industriellt byggande i trä. Det handlar bland annat om att utveckla byggandet av flervåningshus i trä – något som förbjöds efter stadsbranden i Sundsvall 1888 men nu åter är tillåtet. Bara den nischen skulle kunna utvecklas till en industri med 5 miljarder kronor i omsättning.

Utmaningen är att öka industrialiseringsgraden mot mer prefabricering och snabbare slutmontering.

- Trä lider fortfarande av att inte betraktas som ett lika ingenjörsmässigt material som stål eller betong, säger Staffan Brege.

Även gör-det-själv-marknaden har ännu en stor potential för tillväxt. Trenden är att konsumenterna vill köpa mer och mer systemprodukter, till exempel byggsatser för altaner. På samma sätt finns ett tryck på möbelproducenterna att erbjuda totallösningar för inredning: designmöbler kompletterade med textilier och armatur.

LiU:s roll gäller i första hand affärsutveckling och marknadsföring, i andra hand processutveckling. Förutom Staffan Brege kommer ytterligare ett par seniora forskare och 4-5 doktorander att arbeta i programmet.

Kontakt:

Staffan Brege 013-281620, 0708-697013


Åke Hjelm 2006-11-27
Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2009-10-14