Göm menyn

Var femte and vid Ottenby bär på influensavirus

En femtedel av de vilda änderna som passerar Ottenby fågelstation på Öland bär på någon form av influensavirus. Några av dem är närbesläktade med de virusvarianter som orsakar influensautbrott bland fjäderfä, visar Kalmarläkaren Anders Wallensten i sin avhandling vid Linköpings universitet.

Andelen virusbärare bland änderna stämmer väl med tidigare kunskap från Nordamerika, men i denna studie visas också att influensavirus även förekommer hos fåglarna under vårflyttningen.

– Detta är oerhört viktig information. Det talar för att olika influensavirus cirkulerar kontinuerligt hos änderna under hela året, säger Anders Wallensten.

Tidigare har det varit något av en gåta hur viruset kunnat sprida sig från år till år och olika hypoteser har förts fram - alltifrån att virus skulle kunna övervintra i frusna sjöar till att andra fågelarter, exempelvis vadare, skulle härbärgera viruset under vintern och våren.

Bland de många virus som isolerats från vilda änder på Ottenby finns än så länge inga aggressiva varianter.

– Det känns ju betryggande, säger Anders Wallensten, men vi har funnit varianter av virus som är

närbesläktade med dem som orsakar utbrott bland fjäderfä.

Influensavirus delas in i olika varianter efter två ytproteiner på viruset, hemagglutinin och neuraminidas, förkortat H och N. Dessa förekommer i olika kombinationer till exempel H5N1 – den variant som orsakade de utbrott som spritt sig från Asien till Europa. Forskarlaget under ledning av professor Björn Olsen vid Högskolan i Kalmar har tillsammans med sina medhjälpare vid Erasmus Medical Center i Rotterdam funnit en helt ny variant av influensavirus, H16. Denna hittades hos skrattmåsar vid Ottenby och är besläktade med influensavirus som sprids framför allt hos måsar.

Avhandlingen ”Influenza A virus in wild birds” har genomförts i samverkan med Avdelningen för molekylär virologi vid Linköpings universitet. Disputationen äger rum fredag 29 februari kl 09.00 i hörsalen Fullriggaren, Sjöfartshögskolan, Landgången 4, Kalmar. Opponent är Mikael Berg, Sveriges Lantbruksuniversitet.

Kontakt:

Anders Wallensten, mobil 073-3261119, e-post AndersWal@ltkalmar.se


2006-09-27
Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2009-10-14