Göm menyn

Lösningen på belysningen

Den vita lysdioden – som kan ersätta både glödlampan och lågenergilampan – kan nu tas ett steg närmare produktion tack vare ett forskningsbidrag från Nordisk Energiforskning.

Lysdioder är fem till tio gånger så energieffektiva som glödlampan, vars dagar nu är räknade inom EU. De är miljömässigt överlägsna lågenergilampan, som innehåller kvicksilver. Men hittills har lysdioderna inte varit lämpade för allmänbelysning, på grund av sitt blåaktiga ljus och att de inte riktigt klarat den värme som uppstår.

Nu öppnas vägen till ett framtida genombrott för en lysdiod med rent vitt ljus. I samarbete med en japansk grupp arbetar forskare vid Linköpings universitet med ett fluorescerande halvledarmaterial av kiselkarbid. Tack vare en ny, miljövänlig framställningsmetod utvecklad vid LiU finns nu möjligheten att ta tekniken till industriell produktion inom några få år.

- Vi har en forskningsplan som siktar på ett vardagligt bruk av lysdioden genom en svensk industri med start inom ett par, tre år om vi får tillräcklig finansiering, säger Mikael Syväjärvi, docent i materialvetenskap.

Han leder forskningsprojektet NORLED (Northern light emitting diode initiative), ett av fyra som nu valts ut för finansiering inom programmet N-Inner. NORLED får 700 000 euro för tre års forskning.

Forskningsinstitutioner och armaturtillverkare i fyra länder - Sverige, Norge, Danmark och Tyskland - deltar i projektet som omfattar teknologi, ljusdesign och social upplevelse. Man samverkar också med världsledande lysdiodforskare vid det japanska Meijo University.

Stora mängder energi kan sparas om dagens belysning byts ut mot effektiva lysdioder. Bara i Sverige handlar det om drygt 3 terawattimmar – motsvarande elproduktionen i kärnkraftsreaktorn Oskarshamn 1.

Kontakt:

Mikael Syväjärvi, E-post: msy@ifm.liu.se; Tel. 013-285708

http://www.liu.se/senmat/materials.html


Åke Hjelm 2009-09-28
Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2009-10-14