Göm menyn

Speciell kommunikation eller kommunikation för speciella?

För sjunde gången arrangeras biennalen för specialundervisning och särskola den 12-13 augusti i Konsert & Kongress i Linköping. Årets tema är den kommunicerande hjärnan.

Biennalen har blivit en återkommande mötesplats för all slags personal som arbetar med specialundervisning, särskola, särvux och med människor med funktionsnedsättningar. Till årets konferens väntas omkring 750 personer, som kommer till Linköping på onsdag och torsdag för att träffas och ta del av nya rön och erfarenheter från forskare och pedagoger. Ett trettiotal utställare finns också på plats i foajen.

I en av huvudföreläsningarna tar Göteborgsprofessorn Michael Nilsson, verksamhetschef för Neurorehabilitering på Sahlgrenska sjukhuset, med åhörarna på en resa in i hjärnan. ”Hjärnans plasticitet – en förutsättning för vår kognitiva förmåga” är rubriken på hans föredrag.

Tv-journalisten Stina Lundberg Dabrowski, professor på Dramatiska institutet, berättar om hur man kommunicerar framgångsrikt – och hur man får Dalai Lama att hoppa. Invigningstalare är bland andra universitetskansler Anders Flodström och LiU-rektorn Mille Millnert.

Som brukligt på biennalen blir det också seminarier med människor med högst personlig erfarenhet av att vara ”speciella”. Det gäller exempelvis specialpedagogen och författaren Iris Johansson som fram till 12 års ålder levde i sin egen autistiska värld. Trots att hon sedan länge framgångsrikt lever i den ”vanliga världen” gör sig autismen fortfarande påmind.

I ett annat seminarium berättar Ralph Minnema om hur det är att leva med ADHD. Linda Styf, ordförande i Samhällets styvbarn (en förening för vanvårdade), berättar om sin uppväxt som fosterbarn.

”Speciell kommunikation eller kommunikation för speciella?” är underrubriken för årets biennal. I ett seminarium tar psykologen Bo Hejlskov Jörgensen upp hur låg-affektivt bemötande kan användas som ett sätt att hantera och minska problemskapande beteenden våld, självskadande, glåpord, hot och bristande följsamhet. Kulturarbetaren Gunlög Rosén lär ut rörelsesånger och sånglekar som tränar barns motorik, kroppsuppfattning och uppmärksamhet. LiU-professorn och psykologen Mikael Heimann pratar om hur man kan stimulera läsutveckling hos barn med olika inlärningshinder. För att nu nämna några exempel från det fylliga seminarieprogrammet.

Bakom biennalen står Institutet för handikappvetenskap vid Linköpings och Örebro universitet i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten.

---

För mer information, se biennalens hemsida www.liu.se/insidan/liu-konferens/specialbiennalen2009 eller kontakta Ulla Nilsson, projektledare på LiU Konferens, tel 013-282875 alternativt Sven-Inge Ängshammar, lärare på Ekholmsskolan och engagerad i organisationskommittén, tel 070-3251924.


Lennart Falklöf 2009-08-07
Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2009-10-14