Göm menyn

Klimatets krav på samhället

Vadstena Forum 1-3 juni 2009

Det framtida klimatets krav på nytänkande i samhällsplanering och byggande är ämnet för en forskningskonferens som inleds på måndagkvällen.

Allt starkare forskningsresultat visar att mänskligheten genom klimatförändringarna står inför ett antal mycket allvarliga utmaningar. Ett varmare och fuktigare klimat och höjda vattennivåer i haven och de stora insjöarna innebär stora ingrepp i människors levnadssätt. Därför behövs nya strategier inom samhällsplaneringen.

Symposiet är indelat i sex seminariegrupper:

• Energi, byggande och klimatförändringar

• Kunskapsbehov, dataosäkerhet och kommunikation – exempel ras och skred

• Planeringskonflikter, prioriteringar och administrativa förutsättningar i den svenska klimatpolitiken

• Fysisk planering, sårbarhet och klimatanpassning

• Målkonflikter i kommunal transportpolitik och planering

• Från global klimatforskning till lokal riskanalys och klimatanpassning.

Dessutom står två föreläsningar på programmet.

Måndag 1 juni 18:45: Inledningsanförande av Erland Källén, professor i dynamisk meteorologi vid Stockholms universitet: "Globala klimatförändringar - nu och i framtiden" .

Tisdag 2 juni 11.00: Marie Thynell, forskare vid Institutionen för globala studier vid Göteborgs universitet: ”Den globala bilismen och klimatutvecklingen”.

Journalister är välkomna att bevaka symposiet.

Plats: Vadstena folkhögskola

Kontakt: Universitetsrådet Christer Knuthammar 011-363122, christer.knuthammar@liu.se


Åke Hjelm 2009-06-01
Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2009-10-14