Göm menyn

Jonas Jacobsson blir hedersdoktor

Skytten Jonas Jacobsson blir hedersdoktor vid Linköpings universitet. Han hedras tillsammans med fyra framstående internationella forskare vid en ceremoni i mitten av maj.

Jonas Jacobsson är en av Sveriges genom tiderna mest framgångsrika idrottsmän. Han har tagit 16 guld i Paralympics, 15 VM-guld och 17 EM-guld. För fjolårets insats vid Paralympics i Peking, där han tog tre guld, tilldelades han Svenska Dagbladets guldmedalj.

Jonas Jacobsson är född och uppvuxen i Kolmården utanför Norrköping. Med stark vilja, motivation och fokusering har han visat att funktionshinder inte behöver vara ett hinder för att genomföra sina visioner. Hälsouniversitetet lyfter fram honom som en förebild för studenter och anställda och en utmärkt representant för Östergötland när han nu utses till medicine hedersdoktor.

Till medicine hedersdoktor har även Dr David Dance utsetts. Han gick för några år sedan i pension från sin tjänst som chef för sjukhusfysikavdelningen vid Royal Marsden NHS Trust i London, men anlitas fortfarande flitigt som konsult och medarbetare i internationella forskningsprojekt.

Forskare inom medicinsk radiofysik vid Hälsouniversitet har samarbetat med David Dance sedan slutet av 1980-talet. Samarbetet har bland annat omfattat utvecklingen av en metod för att optimera undersökningstekniken, så att högsta möjliga bildinformation fås till lägsta strålbelastning av patienten. Just nu pågår ett samarbete kring digital mammografi, i vilket även forskargrupper från Grekland, Storbritannien och Schweiz medverkar.

Filosofiska fakulteten har utsett två amerikanska forskare till hedersdoktorer. Deborah Johnson är professor i tillämpad etik vid University of Virginia. Hon är en av de främsta företrädarna för det område som ursprungligen kallades dataetik, senare informations- och kommunikationsteknologisk etik (IKT-etik). Hennes bok Computer Ethics är ett standardverk inom området.

När Centrum för tillämpad etik vid LiU 1997 anordnade den allra första dataetikkonferensen i Sverige så var Deborah Johnson en av huvudtalarna och samarbetet har fortsatt sedan dess. Förra våren var hon i Linköping som gästlärare under tre veckor.

Till filosofie hedersdoktor har även utsetts professor Charles Goodwin, professor i tillämpad språkvetenskap vid University of California i Los Angeles. Professor Goodwin är en världsledande samtalsforskare. Med hjälp av videoanalys har han klarlagt detaljer i samtalsdeltagares interaktion och har bland annat visat på betydelsen av gester.

Han hedras nu för sin mångsidiga forskning, tvärvetenskapliga bredd och sitt nära samarbete med flera av filosofiska fakultetens forskningsmiljöer.

Tekniska högskolan har utsett materialforskaren Ivan Petrov till hedersdoktor. Ivan Petrov är född i Bulgarien, men är idag verksam som professor i materialvetenskap och föreståndare för Division for Microanalysis of Materials vid University of Illinios i Urbana, USA.

Under 25 års tid har han haft ett nära samarbete med forskargrupper i Linköping kring tunnfilmssyntes och mikrostrukturkarakterisering. Han har vid flera tillfällen varit gästforskare, bidragit till forskningsansökningar och tagit emot ett stort antal LiU-forskare. Samarbetet har bl.a. resulterat i ett 30-tal gemensamma publikationer.

Samtliga hedersdoktorer kommer att promoveras vid en installations- och promotionshögtid den 16 maj.

För mer information om respektive hedersdoktor hänvisas till följande kontaktpersoner:

Jonas Jacobsson: fakultetsdirektör Leif Eklund, tel 013-22 77 51

David Dance: professor Michael Sandborg, tel 013-224007 eller 0708-329133

Deborah Johnson: professor Göran Collste, tel 013-281826

Charles Goodwin: professor Per Linell, tel 013-282010

Ivan Petrov: dekan Helen Dannetun, tel 013-282312


Lennart Falklöf 2009-03-11
Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2009-10-14