Göm menyn

Stort intresse för ny speciallärarutbildning

Denna vecka startar en ny speciallärarutbildning på Linköpings universitet. Och intresset är stort, med över fem sökande per plats.

Speciallärarutbildningen har stått högt på utbildningsminister Jan Björklunds önskelista alltsedan den borgerliga alliansens maktövertagade 2006. Det har varit mycket tal om att ”återinföra” den utbildning som las ner 1989.

- Den tidigare utbildningen hade fokus på det direkta samspelet med elever som behöver stöd i sitt lärande. I och med att specialpedagogik togs in i grundskollärarutbildningen, så ersattes speciallärarutbildningen av en längre och bredare specialpedagogutbildning, som förbereder för såväl övergripande och handledande som undervisande arbetsuppgifter, förklarar universitetslektor Anna-Lena Eriksson-Gustavsson.

Hon är programansvarig för den nya speciallärarutbildningen och konstaterar att när direktiven väl kom så pekade de snarare mot en variant av specialpedagogutbildningen än en återgång till det gamla.

- Två tredjedelar av utbildningarna är i princip identiska och såväl det inledande som det avslutande blocket kommer att samläsas. I det mellersta blocket fördjupar sig de blivande speciallärarna i språk-, läs- och skrivutveckling eller matematikutveckling, medan specialpedagogerna mer generellt studerar hinder och möjligheter för lärande.

Såväl speciallärare som specialpedagoger kommer att arbeta förebyggande och åtgärdande. De kommer att leda pedagogisk utveckling, följa upp och utvärdera det pedagogiska arbetet och vara en kvalificerad samtalspartner för lärarkollegor och övrig skolpersonal.

Tanken är dock att speciallärare ska arbeta mer för enskilda barns språk-, läs- och skrivutveckling eller matematikutveckling, medan specialpedagoger ska arbeta mer på organisations- och gruppnivå med kollegor, föräldrar och andra berörda.

Den nya speciallärarutbildningen omfattar 90 högskolepoäng och läses i Linköping på halvfart (vilket betyder tre års studier). För att få gå utbildningen krävs lärarexamen, ämneskunskaper och minst tre års erfarenhet som lärare i svenska eller matematik.

- Det finns ett enormt intresse för den nya utbildningen. Inte mindre än fem sökande per plats! Och till vår förvåning har vi samtidigt också fått fler sökande till specialpedagogprogrammet, berättar Anna-Lena Eriksson-Gustavsson.

För mer information, kontakta Anna-Lena Eriksson-Gustavsson, tel 013 – 28 21 09, e-post anna-lena.eriksson-gustavsson@liu.se.


Lennart Falklöf 2008-08-19
Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2009-10-14