Göm menyn

Skolungdomar löser klimatkrisen

Sommarveckan är en vecka fylld med upplevelser och experiment på Linköpings universitet, denna gång i samarbete med Bergska skolan och Curt Nicolin Gymnasiet i Finspång. 50 östgötska skolungdomar ägnar fem dagar åt problemlösning, konstruktion och laborationer i teknik och naturvetenskap.

Deltagarna i sommarveckan, som infaller 11-15 augusti, börjar årskurs 8 i höst. Deras handledare är studenter och gymnasielärare. För laborationerna ansvarar forskare och lärare vid Linköpings universitet och de båda skolorna.

Temat är miljö och energi med följande scenario som utgångspunkt:

Året är 2028, bilarnas antal har ökat dramatiskt, oljetillgångarna börjar sina och de fossila bränslena har en negativ påverkan på klimatet. Detta har i sin tur lett till att oljepriserna ökat kraftigt och trafiksituationen i städerna har blivit ohållbar. Vad kan vi göra åt detta?

Det positiva är att utvecklingen av biobränslen, solceller och alternativa fordon gjort stora framsteg de senaste 20 åren. Det som nu behövs är ett nytänkande kring hur vi sätter samman allt detta till ett hållbart transportsystem, med kollektivtrafikens fördelar och bilens möjligheter. En lösning som föreslås är en kabin som kan kopplas till olika transportsystem. Det finns en kabinprototyp men vilka transportsystem kan vara lämpliga i olika miljöer och hur ska de drivas?

Journalister är välkomna att besöka sommarveckan. De bästa tillfällena ges tisdag-onsdag på någon av Finspångsskolorna.

Kontakt:

Fredrik Jeppsson, projektansvarig, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV), 011-363181, fredrik.jeppsson@isv.liu.se

Magnus Nilsson, lärare, Finspång, 0739-337901, magnus.nilsson@personal.finspong.se


2008-08-08
Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2009-10-14