Göm menyn

Nytänkande sparar energi i bostäder

Användningen av energi i bostäder och lokaler ska minska med en femtedel under de närmaste tio åren, har riksdagen slagit fast. Bostadsbolaget Stångåstaden i Linköping finansierar nu ett femårigt forskningsprojekt vid Linköpings universitet med syftet att klara besparingen utan tunga investeringar – med fokus på boende och medarbetare.

Stolplyckan är ett område med flerfamiljshus, byggda 1980-81 i centrala Linköping av det allmännyttiga bostadsföretaget AB Stångåstaden. Stolplyckan har hela tiden varit en föregångare för olika alternativa lösningar, socialt och miljömässigt. Det var därför naturligt att det var där som bolagets vd Hans Lander och universitetets rektor Mille Millnert på torsdagen offentliggjorde avtalet om ett forskningssamarbete.

Stångåstaden finansierar projektet ”Energieffektiva bostadshus – rum för vardagsliv” med 7,5 miljoner kronor. Starten sker 2011 och pengarna ska bekosta en forskartjänst vid Tema teknik och social förändring. Avsikten är att bidra till att bostadsbolaget når sitt energisparmål genom att optimera befintliga system – allt från hushållsapparater till värme och ventilation – men också genom att förändra beteenden och sprida kunskaperna till många användare.

Kajsa Ellegård, professor i Tema teknik och social förändring blir ledare för forskningen.

- LiU:s och Stångåstadens gemensamma initiativ handlar om hur energibesparing kan gå till i praktiken. Kunskap finns om vilka tekniker, apparater och utrustningar som fungerar mest energisnålt i laboratorier och tester. Nu behövs kunskap om hur de passar in i hushållens vardag. För att lyckas måste information om och motiv för åtgärder i bostäderna utvecklas utifrån de boendes vardag så att det blir intressant och roligt för dem att bidra. Lika viktigt är det att entreprenörer och områdesansvariga engageras i energispararbetet, säger Kajsa Ellegård.

Ulrica Melin, miljö- och hållbarhetschef på Stångåstaden, betonar att samarbetet är helt i linje med företagets miljöpolicy.

- Ett av våra sex miljömål är att hjälpa hyresgästerna att bli mer miljömedvetna. Det har hittills varit det svåraste målet att jobba med, eftersom det handlar om att ändra människors beteenden. Vi hoppas därför att den här forskningen kommer ge oss nyttiga kunskaper och verktyg att jobba vidare för en minskad negativ miljöpåverkan från bolaget och våra 33 000 hyresgäster, säger Ulrica Melin.

Centralt i projektet är en fallstudie som löper under hela femårsperioden i samverkan med bolagets medarbetare och de boende. Forskarna kommer att använda den senaste visualiseringstekniken för att visa hur energin används och vilka effekter som kan uppnås med ändrade beteenden.

Syftet med LiU-kampanjen Expanding Excellence är att stärka universitetets forskning och samtidigt skapa konkurrensfördelar för finansiärerna. Att fördjupa kunskapen kring långsiktigt hållbara energisystem och förståelsen för effektiv energianvändning är ett övergripande mål.

Kontakt:

Mikael Carlsson, informationsansvarig, Stångåstaden, 013-208563, 070-5606166, mikael.carlsson@stangastaden.se

Ulrica Melin, miljö- och hållbarhetschef, Stångåstaden, 013-208558, 0705-208305, ulrica.melin@stangastaden.se

Kajsa Ellegård, professor, Linköpings universitet, 013-285836, kajsa.ellegard@liu.se

Tommy Höglund, fundraiser, Linköpings universitet, 011-363128, tommy.hoglund@liu.se


2010-06-10
Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2010-08-18