Göm menyn

Barn, unga och konsumtion

Barn och unga blir allt viktigare som konsumenter, och därmed också för såväl marknadsförare som forskare. En utmaning för dagens forskning är att ta sig förbi den moralpanik som ofta präglar frågor kring barn, unga och konsumtion.

Välkommen till pressträff om konferensen. Tid: Måndag 21 juni kl 11.30 Plats: Sal K1, Kåkenhus, Campus Norrköping.

Den 21-23 juni hålls den internationella konferensen Child and Teen Consumption, i regi av forskningsinstitutionen Tema Barn, Linköpings universitet. Här möts ca 120 forskare från flera länder för att diskutera detta växande forskningsfält.

Ett viktigt inslag i all konsumtion är reklam. Sverige var 1996 först i världen med att förbjuda TV-reklam direkt riktad till barn under 12 år. Regleringar, policy och lagstiftning behandlas vid flera sessioner under konferensen, bl.a. med medverkan från den svenska reklamombudsmannen, konsumentverket, Svenska Biografbyrån och en amerikansk jurist och forskare, Marjorie Heins.

Ur såväl historiska som nutidsperspektiv, och med utgångspunkt från både barns egna tankar och föreställningar om barn som konsumenter kommer en rad olika aspekter att diskuteras. Bland dessa kan nämnas varumärken, design och mode, barns pengar, shopping, dataspel, internet, förpackningar, mat, leksaker, jultomten, reklambilder och nöjesfält.

De tre huvudtalarna är Ann Phoenix och Steve Woolgar från Storbritannien, och Elisabeth Chin, USA. De kommer bl.a. att belysa aspekter på barns och ungdomars konsumtion rörande klass, etnicitet och varans/tingets betydelse för konsumerandet.

Konferensen pågår i tre dagar, 21-23 juni, på Campus Norrköping.

Mer information Anna Sparrman, 0706-78 40 30 (under konferensdagarna),

013-28 29 64, anna.sparrman@liu.se. Se också http://www.tema.liu.se/tema-b/ctc2010?l=sv


Anika Agebjörn 2010-06-08
Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2010-08-18